Nutty Scientists Childrens Learning Franchise

¿Ten o que se necesita para ser un franquiciado de Ciencia Divertida?

Durante este tempo comprobamos que os franquiciados máis destacados combinan unha serie de cualidades tanxibles e cualidades intanxibles. Que lles apaixone o traballo con nenos e as ganas de diferenciarse dentro da súa comunidade son trazos esenciais para triunfar.

A habilidade para proporcionar os servicios de Ciencia Divertida no mercado de cada un dos potenciais franquiciados depende de factores como por exemplo:

  • Non é tan importante a experiencia no ámbito da ciencia como tela en marketing e ventas, así como ter cualidades para desenrolar e impulsar un negocio en alza.
  • É necesario que os franquiciados vivan na área de mercado na que queiran desempeñar a súas funciones.
  • Ademais deberá ser posible firma-lo contrato de franquicia nun período de 2 a 6 meses dende a primeira solicitude, para comezar có proceso de cualificación.

A localización física non é necesaria…pero é unha posibilidad

As nosas franquicias non necesitan dispoñer de local. Cando comece a funcionar el negocio, el franquiciado contratará a monitores que desprazaranse por colexios, festas, eventos, campamentos, etc, para crear os nosos espectáculos científicos. Ó proporcionar servicios onde está o público non é necesario que como franquiciado te preocupes do que supón ser propietario dun local.

Ciencia Divertida síntese orgullosa de ter opcións de negocio flexibles que pódense adaptar ás necesidades de cada ciudad/rexión/país.

foto-pe-1