Proporcionamos un sistema de aprendizaxe exclusiva de coñecementos básicos sobre ciencia para nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 16 anos. Temos un número crecente de programas únicos desenvolvidos para fomentar a imaxinación e á vez alentar unha atracción polo ámbito científico e o medio ambiente desde unha idade temperá. Se os nenos desenvolven certa conexión coa contorna no que viven, créase unha base forte para facilitar a súa aprendizaxe nos anos seguintes.

Os distintos formatos dos programas de Ciencia Divertida creáronse para que se adapten a todo tipo de localizacións e circunstancias: no colexio, como actividade extraescolar, no verán ou en festas. E, por suposto, sen esquecer os eventos para empresas e as campañas de concienciación que desenvolvemos a gran nivel. Facemos de todo!