Unha enquisa realizada pola Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico determinou recentemente que en cada vez máis centros educativos a materia de Ciencias é a que menor media ten con respecto ás demais, e parece que o número de países afectados non deixa de medrar.

En parte, a dificultade radica en que a maioría dos colexios distes países non lle dan a mesma importancia ó aprendizaxe das Ciencias como ás Matemáticas ou á lectura. Como consecuencia disto, moitos estudantes pasan de Primara á Secundaria e Bacharelato sen ter unha boa base en coñecementos científicos.

Exemplo disto é o caso de Estados Unidos: o Ministerio de Educación determinou que, nos últimos anos, dous terzos do alumnado de Cuarto de Primaria e catro quintas partes do último curso de Secundaria non chegaron ó nivel mínimo de competencia exixido en Ciencia.

Se non teñen unha base sólida e crítica, os estudantes atoparán maiores dificultades de aprendizaxe dos termos científicos avanzados, os cales son imprescindibles para moitos exames de acceso á Universidade e a múltiples carreiras tecnolóxicas.

Facemos tódolo posible para axudar

Dende o noso punto de vista, os nenos desconectan do mundo da ciencia porque moitas veces o seu único contacto con ela é un libro de texto que non lles permite involucrarse máis.

A metodoloxía de Ciencia Divertida® baséase nunha perspectiva práctica na súa totalidade, onde favorécese a participación e involúcrase ós nenos á vez que aprenden. Non só conseguimos que medre a paixón polo mundo científico, senón que tamén aumente a súa autoestima crítica dende pequenos.

Nutty Scientists Worldwide

Ciencia Divertida se lanzó por primera vez en Europa y ha seguido creciendo a través de programas en Asia, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Nuestros programas aprovechan los conocimientos y la experiencia de científicos de todo el mundo, enseñando a los alumnos una perspectiva mundial sobre el increíble mundo de la ciencia.

Una franquicia que demuestra que la Tierra no es plana.

Ciencia Divertida y sus franquiciados abarcan orgullosos todo el planeta con representación en más de 40 países.

Temos un currículo de Ciencias con visión global

O primeiro lanzamento de Ciencia Divertida tivo lugar en Europa, e seguimos expandíndonos a través dos nosos programas en Latinoamerica, Asia, Estados Unidos e Canadá.

Unha franquicia que demostra que a Terra non é plana

Ciencia Divertida e as súas franquicias chegan a todo o mundo, onde estamos representados en máis de 40 países.

Ciencia DivertidaCiencia DivertidaFun ScienceProfesor Chiflado