Nutty Scientists In-Class WorkshopsO curriculum de Ciencia Divertida adáptase á normativa das Normas Científicas de Próxima Xeración (Next Generation Science Standards), co fin de favorecer a unión da educación científica do alumnado. Para nós é moi importante fomentar a relación entre o aprendido en clase todos os días e o que os nenos practican nos nosos programas educativos.

Os talleres de Ciencia Divertida están estruturados en base á idade do alumnado, abarcando desde os ?pequenos científicos? aos ?científicos expertos?.

Obxectivos dos talleres en clase

 1. Promover a curiosidade dos máis pequenos pola ciencia, a nutrición, o medio ambiente e o coidado da saúde.
 2. Consolidar os coñecementos sobre a contorna que nos rodea.
 3. Mostrarlles aos nenos como a aprendizaxe pode ser útil e divertido.
 4. Elevar a implicación, a integración e a comunicación nas clases.
 5. Favorecer os resultados educativos do alumnado que participe nos devanditos talleres.

Que esperar dos nosos talleres

 • Un ambiente no que o alumnado é estimulado a participar e aumentar a súa autoestima.
 • Un sistema de ensino elaborado por científicos e controlado por profesorado.
 • Animamos á experimentación e a participar nunha contorna divertida e atractivo.
 • Unha visión que ofrece aos máis pequenos unha vivencia auténtica e práctica, a cal está demostrado que favorece considerablemente a súa educación e que reteñan información importante.
 • Nivel “Descubrimento” – de 4º a 6º de Infantil (de 3 a 6 anos)
 • Nivel “Explorador” – de 1º a 3º de Primaria
 • Nivel “Experto” – de 4º a 6º de Primaria