Calquera pregunta que veña das nosas comunidades nas que damos cobertura é benvida. Antes en enviar unha pregunta asegúrate de que fas clic no botón verde para localiza-lo centro de Ciencia Divertida máis próximo. Así terás información máis concreta e local.

Busque una ubicación cercana

Cando haxas enchido e enviado o formulario que atoparás a continuación, trataremos de aclarar as túas dúbidas nun prazo de 2-3 días, dependendo da data de envío.

Contacto Galicia

    • O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través de este formulario é Servicios de Ocio Educativo SL. Os datos de carácter persoal aquí recollidos son tratados en conformidade co Regulamento Europeo 679/2016. Recollemos os datos deste formulario coa finalidade de dar resposta á solicitude de información por parte dos usuarios; non compartimos estes datos con terceiros. A persoa usuaria ten recoñecidos pola lei os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, pudendo exercitalos por escrito mediante un correo dirixido a: info@cienciadivertida.gal


      Acepto a política de privacidade