Continuamos crecendo por todo o mundo, expandíndonos en máis de 40 países, pero isto non fai máis que comezar.

A maior parte dos países reúnen cualidades para recibir unha franquicia innovadora de Ciencia Divertida. Non importa que se trate dun país en vía de desenrolo ou dun dos mais adiantados, o esforzo do modelo educativo na área das Ciencias é necesario.

Modelo de franquicia dende casa

Esta opción é a máis adecuada para comezar un negocio no que o nivel de inversión é de carácter baixo e apenas ten costes fixos. Isto proporciona ó franquiciado ofrecer todo o catálogo de programas e talleres de Ciencia Divertida na súa área de explotación ó largo de todo o ano.

¿Cal é a inversión?

Canon inicial da franquicia: 30.000€

Desprazamentos e gastos durante a formación: 500€

Aluguer: 0-300€

Mobiliario e equipamento de oficina: 0-1.500€

Sistema informático: 0-1.500€

Stock de apertura e suministros: 200€-300€

Publicidade da inauguración: 500€-1000€

Seguros, permisos, depósitos… 500€-1000€

Costos varios de organización e pre-apertura: 1.000€-2.000€

Fondos adicionais (3 meses): 2.000€-5.000€

Rango estimado de inversión inicial: 30.700€-43.100€

La inversión en franquicia

Canon inicial de la Franquicia30.000€
Desplazamientos y gastos durante la formación500€
Alquiler0 - 300€
Mobiliario y equipamiento de oficina0 - 1.500€
Sistema informático0 - 1.500€
Stock de apertura y suministros200€ - 300€
Publicidad de inauguración500€ - 1.000€
Seguros, permisos, depósitos, etc.500€ - 1.000€
Costes varios de organización y pre-apertura1.000€ - 2000€
Fondos adicionales (3 meses)2.000€ - 5.000€
Rango estimado de inversión inicial30.700€ - 43.100€

 

 


¿Desexas invertir na franquicia Ciencia Divertida?

AB+Q-fondoCiencia Divertida a través da entidade bancaria Arquia proporciona un préstamo especial para os interesados en adquirir a franquicia:

Préstamo Tí Decides (1):
  • Préstamo consumo.
  • Importe máximo 60.000€.
  • Plazo máximo: 5 anos.
  • Comisión de apertura: 0,50% sobre o nominal do préstamo.
  • Tipo de interés fixo do 5,25% TIN durante toda a duración do contrato
  • TAE: desde 5,59%(2)

E ademáis con todas as ventaxas que Arquia ofrece aos seus clientes:

  • Conta corrente sen gastos nin comisións de mantemento, apuntes e movementos. TAE 0%.
  • Domiciliación de nómina con seguro de accidentes gratuito.
  • Operativa a través da Internet e con caixeiros automáticos.
  • Tarxetas de Visa Electrón e Visa Classic gratuitas. Via T sen gastos nin comisións.
  • Domiciliación de recibos sen gastos nin comisións.

(1) Con intervención notarial. Suxeito aos criterios de risco da entidade.

(2) Exemplo dun préstamo de 60.000€ a 5 anos. Cuota mensual 1.139,16€. Importe total adeudado 68.349,54€.

Condicións en vigor desde 1.2.1015, validas ata novo cambio de tarifas.

DESCÁRGATE A PROMOCIÓN